Aspect Ratio là gì ?

Aspect Ratio

Aspect Ratio (tỷ lệ diện mạo)

– Là tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của khuôn hình. Nó thường được diễn tả bằng W:H (trong đó W là chiều rộng – WIDTH và H là chiều cao – HEIGHT.

Ví dụ, tỷ lệ 16:9 có nghĩa rằng: Khung hình có 16 đơn vị chiều rộng, chiều cao là 9 đơn vị.

Aspect Ratio

Tỉ lệ Độ phân giải(ở chuẩn HD)
1.33:1(hay 4:3) 960×720 hoặc 1440×1080
1.78:1 (hay 16:9) 1280×720 hoặc 1920×1080
1.85:1 1280×720 hoặc 1920×1080
2.35:1(hay 21:9) 1280×544 hoặc 1920×816 (+- 2px ở chiều cao)
2.40:1 1280×534 hoặc 1920×800

.

.

.

  • Chuẩn 4:3

4:3 (1.33:1) (hay gọi là chuẩn bốn-ba) dùng cho truyền hình tiêu chuẩn từ khi phát minhmáy quay phim và nhiều màn hình máy tính để có cùng tỉ lệ. 4:3 là tỉ lệ của phim 35 mmtrong kỷ nguyên phim câm. Tỉ lệ này cũng gần với tỉ lệ 1.375:1 được định nghĩa bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh.

  • Chuẩn 16:9

Chuẩn 16:9 (1.77:1) (hay gọi là tỉ lệ mười sáu-chín) là chuẩn quốc tế của truyền hình độ nét cao, truyền hình không phải kỹ thuật số chất lượng cao và truyền hình màn ảnh rộng analog PALplus.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *